Wij leveren gratis vanaf € 35,00

Winkelwagen

GEGEVENSBESCHERMING BIJ ALCINA

Privacyverklaring

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en behandelen uw
persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving.

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) In de deze verklaring informeren wij u over het verzamelen van uw persoonsgegevens bij het
gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u als persoon te
herleiden zijn, zoals uw naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.
(2) De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking krachtens art. 4 (7) van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 34 - 36
33611 Bielefeld
Duitsland
(hierna: "wij" of "ons")

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via dpo@drwolffgroup.com of
via ons postadres met de toevoeging "de functionaris voor gegevensbescherming".
(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier op onze website contact met ons opneemt,
worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, naam en eventueel telefoonnummer)
door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden.
Wij verwijderen de gegevens die wij in dit verband verwerken nadat het bewaren daarvan niet
langer noodzakelijk is. Indien dat niet mogelijk is wegens wettelijke bewaarplichten op grond
waarvan wij uw gegevens gedurende een bepaalde periode moeten bewaren, beperken wij de
verwerking van uw gegevens.
Als u contact met ons opneemt dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van artikel
6 lid 1 sub b AVG 'de uitvoering van een overeenkomst met u' en/of in overeenstemming met
artikel 6 lid 1 sub c AVG voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners of
uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitvoerig
over de betreffende processen. Daarbij vermelden wij ook de criteria die wij hanteren voor
het bepalen van de bewaartermijn.

§ 2 Uw rechten

(1) U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- Recht op inzage
- Recht op correctie of verwijdering van gegevens
- recht op beperking van de verwerking
- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer wij de verwerking van uw
persoonsgegevens baseren op onze gerechtvaardigde belangen en wanneer wij uw
persoonsgegevens verwerken voor reclame en gegevensanalyse. In het geval van uw
gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de verwerking van uw gegevens stoppen of aanpassen, ofwel u op de hoogte stellen van onze zwaarder wegende
gerechtvaardigde belangen op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.
- het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze intrekking heeft gevolgen voor de
toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons kenbaar heeft
gemaakt.
- recht op dataportabiliteit.
U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar [e-mailadres invullen].
(2) U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens
door ons bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit in Nederland is
de Autoriteit Persoonsgegevens.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

(1) Bij louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of
anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw
browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de
volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen
en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (op basis van de grondslag gerechtvaardigd
belang - artikel 6 lid 1 sub f AVG). Dit zijn met name:
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- De hoeveelheid overgedragen gegevens per geval
- Website waarvan het verzoek afkomstig is
- Browser
- Besturingssysteem en zijn interface
- Taal en versie van de browsersoftware.
(2) Naast de bovengenoemde gegevens worden er ook cookies op uw computer opgeslagen
wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de
door u gebruikte browser op uw harde schijf worden opgeslagen en die de partij die de cookie
instelt (in dit geval ons) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's
uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn
geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.
(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking
hieronder worden toegelicht:
Tijdelijke cookies (zie b)
Persistente cookies (zie c).Voor meer informatie over de door ons gebruikte cookies verwijzen wij u naar de OneTrust
Cookie Consent Manageer op onze website.
b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe
behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee
verschillende verzoeken van uw browser aan dezelfde sessie kunnen worden toegewezen.
Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De
sessiecookies worden gewist wanneer u uitlogt of de browser afsluit.
c) Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk
van de cookie kan verschillen. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de
beveiligingsinstellingen van uw browser.
d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld cookies van
derden of alle cookies te weigeren. Houd er rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle
functies van deze website kunt gebruiken.
e) Wij gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken.
f) Informatie over onze Cookie Consent Tool vindt u onder § XX.
Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan
waarvan u gebruik kunt maken als u daar in geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u meestal verdere
persoonsgegevens verstrekken, die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop
de bovengenoemde beginselen van gegevensverwerking van toepassing zijn.

§ 4 Gebruik van de officiële ALCINA online shop (voor eindklanten)

(1) Als u een bestelling wilt plaatsen in onze webshop, te vinden op https://www.alcina.com/nl-
nl, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonsgegevens
verstrekt die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Verplichte gegevens die
zijn apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte
gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens
doorgeven aan onze huisbank. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een
overeenkomst met u, artikel 6 lid 1 sub b AVG.
(2) U kunt vrijwillig een klantenaccount aanmaken, waardoor wij uw gegevens kunnen opslaan
voor toekomstige aankopen. Wanneer u onder "Mijn account" een account aanmaakt, worden
de door u verstrekte gegevens herroepelijk opgeslagen. U kunt alle verdere gegevens, inclusief
uw gebruikersaccount, altijd laten verwijderen. U kunt ons een bericht via het
contactformulier sturen met het verzoek om uw gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, te
verwijderen.
Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere
interessante producten uit ons assortiment of om u e-mails met technische informatie te
sturen.
(3) Wij zijn commercieel en fiscaal verplicht uw adres-, betalings- en bestelgegevens tien jaar te
bewaren.
(4) Om ongeoorloofde toegang van derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële
gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS/SSL-
technologie.

§ 5 Doorgifte van gegevens aan derden

(1) In sommige gevallen maken wij gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te
verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en zijn gebonden aan onze instructies
en worden regelmatig gecontroleerd.
(2) Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven als wij samen met
partners acties, loterijen, contracten of soortgelijke diensten aanbieden. Nadere informatie
hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw persoonsgegevens of in de beschrijving van de
aanbieding (bijv. in de betreffende deelnamevoorwaarden).
(3) Indien onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese
Economische Ruimte (EER), zullen wij passende waarborgen nemen en u in de beschrijving van
het aanbod informeren over de gevolgen hiervan.
(4) Als u hebt gekozen voor de betalingsmethode Saferpay, wordt de betaling verwerkt door de
betalingsdienstaanbieder SIX Payment Services AG, Hardturmstrasse 201, 8005 Zürich,
Zwitserland. De gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (naam, e-mailadres, adres,
rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer (indien van toepassing), factuurbedrag,
valuta en transactienummer) worden doorgegeven aan deze betalingsdienstaanbieder. Uw
gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de betalingsverwerking doorgegeven aan de
betalingsdienstaanbieder. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Saferpay (link).

§ 6 Gebruik van Snowplow Open Source

(1) Voor zover u uw toestemming heeft gegeven, gebruiken wij op deze website de open source
programma's van Snowplow Analytics, een fabrikant van website analyse software.
(2) De Snowplow Analytics open source programma's gebruiken cookies om een analyse van uw
gebruik van onze website mogelijk te maken. De door middel van de cookies verzamelde
gegevens worden overgebracht naar ons Google Cloud Platform (BigQuery) in Frankfurt
(Duitsland) en daar opgeslagen.
Met behulp van de open source programma's wordt uw gebruikersgedrag tijdens uw bezoek
aan de website geregistreerd. Wij gebruiken de verzamelde gegevens en informatie om onze
website technisch, inhoudelijk en visueel te kunnen verbeteren.
De verzamelde gegevens kunnen het volgende omvatten
- Bekeken pagina's
- Eerste bezoek aan de website
- Begin van de sessie
- Uw "klikpad", interactie met de website
- Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrolt (90%) - Klikken op
externe links
- interne zoekopdrachten
- Interactie met video's
- downloads van bestanden
- advertenties gezien / aangeklikt
- taalinstelling
- Huidige tijdstempel- Inhoud van de cookies
- Toegewezen gebruikers-ID, Snowplow cookie-ID, een niet-omkeerbaar willekeurig
combinatienummer ("hash") en het nummer van de huidige sessie.
- Uw locatie bij benadering (regio)
- uw IP-adres, dat wordt geanonimiseerd nadat het onze servers heeft bereikt
- technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bv.
taalinstelling, schermresolutie, versie, naam)
- URL van de doelpagina ("doel-URL") en URL van de website van waaruit u bent
verwezen ("verwijzende URL")
(3) Wij gebruiken deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten
over de activiteit op de website samen te stellen. De rapporten worden gebruikt om de
prestaties van onze website te analyseren.
(4) Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn
Medewerkers van Dr. August Wolff GmbH & Co.KG Arzneimittel die gebonden zijn aan
instructies.
(5) Snowplow Analytics is gevestigd in Londen, het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie
heeft een adequaatheidsbesluit afgegeven voor het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor kunnen wij
gegevens doorgeven aan het Verenigd Koninkrijk zonder andere waarborgen te nemen,
aangezien dit duidelijk maakt dat de gegevens daar op hetzelfde niveau worden beschermd
als in de EU.
(6) Het verzamelen van gegevens vindt plaats zolang er toestemming is gegeven voor de
desbetreffende cookies en de in de Cookie Consent Tool aangegeven bewaartermijn niet is
verstreken. Zodra de door cookies verzamelde gegevens niet meer nodig zijn voor het bereiken
van de doeleinden, worden ze gewist. Voor sommige gegevens kunnen aanvullende wettelijke
bewaartermijnen gelden.
(7) De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming in overeenstemming met
artikel 6 lid 1 sub a AVG. Als u uw toestemming voor de verwerking weigert, worden alleen
zuiver statistische gegevens verzameld zonder een mogelijke persoonlijke referentie.
(8) U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de cookie-instellingen in de OneTrust-tool
die linksonder op de website beschikbaar is, door daar uw keuze te wijzigen. De
rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot uw
intrekking blijft onaangetast.
U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan voorkomen door uw browsersoftware
dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden
geweigerd, kunnen de functies op deze en andere websites echter worden beperkt. U kunt ook
voorkomen dat Snowplow door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de
website (waaronder uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door geen toestemming te geven voor
het plaatsen van de cookie.

§ 7 Gebruik van Google Analytics

(1) Voor zover u toestemming heeft gegeven, maakt deze website gebruik van Google Analytics
4, een analytics dienst van Google LCC. De verwerkingsverantwoordelijke voor gebruikers inde EU is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04
E5W5, Ierland ("Google").
(2) Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw gebruik van onze website
mogelijk maken. De door middel van de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van
deze website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de VS en daar
opgeslagen.
Wij gebruiken de functie Gebruikers-ID. Met behulp van de gebruikers-ID kunnen wij een
unieke, permanente ID toekennen aan een of meer sessies (en de activiteiten binnen deze
sessies) en het gedrag van gebruikers op verschillende apparaten analyseren.
In Google Analytics 4 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Door
de IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van
de Europese Unie of in andere landen in de Europese Economische Ruimte. Alleen in
uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van
Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het door uw browser in het
kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres niet samengevoegd met andere
gegevens van Google.
Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag geregistreerd in de vorm van
"gebeurtenissen".
Gebeurtenissen kunnen zijn:
Bekeken pagina's
Eerste bezoek aan de website
Begin van de sessie
Uw "klikpad", interactie met de website
Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrolt (90%) -
Klikken op externe links
interne zoekopdrachten
Interactie met video's
downloads van bestanden
advertenties gezien / aangeklikt
taalinstellingen
Ook opgenomen:
Uw locatie bij benadering (regio)
uw IP-adres
technische informatie over uw browser en de apparaten die u gebruikt (bv.
taalinstelling, schermresolutie)
uw internetprovider
de referrer URL (via welke website/reclamedrager u op deze website terecht bent
gekomen)
(3) In opdracht van Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG zal Google deze informatie gebruiken om uw
gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te
stellen en om andere met de websiteactiviteiten verbonden diensten te leveren. De rapporten
van Google Analytics worden gebruikt om de prestaties van onze website te analyseren.
(4) Ontvangers van de gegevens zijn/kunnen zijn
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker
overeenkomstig artikel 28 AVG).
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Het valt niet uit te sluiten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot de door Google
opgeslagen gegevens.
(5) Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Californië, VS. Een
overdracht van gegevens naar de VS en toegang door de Amerikaanse autoriteiten tot de door
Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS worden momenteel
beschouwd als een onveilig derde land vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. U heeft
daar niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen rechtsmiddelen tegen
toegang door autoriteiten. Wij hebben echter de EU modelcontracten met Google gesloten
om uw persoonsgegevens te beschermen.
(6) De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden na 2 maanden
automatisch gewist. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per
maand automatisch verwijderd.
(7) De grondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid
1 sub a AVG.
(8) U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookie-instellingen via het schildje
rechtsonder op te roepen en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking
op basis van de toestemming tot de intrekking blijft onaangetast.
U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan voorkomen door uw browsersoftware
dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden
geweigerd, kunnen de functies op deze en andere websites echter worden beperkt. U kunt ook
het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website
gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze
gegevens door Google verhinderen door geen toestemming te geven voor het plaatsen van de
cookie of door de browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics te downloaden
en te installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van
Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ en
https://policies.google.com/?hl=de.

§ 8 DoubleClick van Google

(1) Voor zover u uw toestemming hebt gegeven, maakt deze ook gebruik van het online
marketinginstrument DoubleClick van Google. DoubleClick gebruikt cookies om voor
gebruikers relevante advertenties weer te geven, om campagneprestatierapporten te
verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens tezien krijgt. Via een cookie-ID registreert Google (voor contactgegevens, zie hierboven onder §
7 lid 1) welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat
ze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om
zogenaamde conversies te registreren die verband houden met advertentieaanvragen. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met
dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt.
(2) Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met
de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de
gegevens die Google door het gebruik van deze tool verzamelt en informeren u daarom op
grond van onze kennis: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat
u het betreffende deel van onze website hebt bekeken of op een advertentie van ons heeft
geklikt. Als u een account heeft bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account
koppelen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk
dat de aanbieder uw IP-adres verkrijgt en opslaat.
(3) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door
cookies te weigeren in onze Cookie Tool, b) door uw browsersoftware dienovereenkomstig
aan te passen, in het bijzonder zal de weigering van cookies van derden ertoe leiden dat u geen
advertenties van derden ontvangt; c) door cookies voor conversietracking te deactiveren door
uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden
geblokkeerd, https://www.google. de/settings/ads, deze instelling wordt verwijderd wanneer
u uw cookies verwijdert; d) door de gepersonaliseerde advertenties van de aanbieders die deel
uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" uit te schakelen via de link
http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw
cookies verwijdert; e) door deze permanent uit te schakelen in uw browsers Firefox, Microsoft
Edge of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij wijzen
erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.
Wij gebruiken deze cookies alleen als u daar uw toestemming voor geeft. Daarom is de grondslag
waarop wij ons voor deze verwerking baseren uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a
AVG. Meer informatie over DoubleClick van Google vindt u op https://www.google.de/doubleclick en
http://support.google.com/adsense/answer/2839090, evenals over de bescherming van
persoonsgegevens door Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. U
kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op
http://www.networkadvertising.org.

§ 9 Amazon Affiliate Programma

(1) Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG is deelnemer aan het affiliate-programma van Amazon Europe
S.à.r.l. en partner van het advertentieprogramma, dat bedoeld is om websites een medium te
bieden waarmee door de plaatsing van advertenties en links naar amazon.de
reclamevergoedingen kunnen worden verdiend. Met het programma streven wij ernaar u
advertenties te tonen die u interesseren en die onze website interessanter maken voor onze
gebruikers. Dit doen wij alleen indien u hier uw toestemming voor geeft.
(2) Voor het aanbieden van de advertenties wordt statistische informatie over u verzameld, die
door onze reclamepartners wordt verwerkt. Door het bezoeken van de website ontvangt
Amazon de informatie dat u de betreffende pagina van onze website heeft bekeken. Hiervoor
maakt Amazon gebruik van web beacons en kan zij een cookie op uw computer plaatsen. De
onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens worden doorgegeven. Wij hebben geen
invloed op de verzamelde gegevens en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de
gegevensverzameling en de opslagperiode. Als u bij Amazon bent ingelogd, kunnen uwgegevens daar direct aan uw account worden toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens aan
uw Amazon-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen. Het is mogelijk dat uw gegevens
worden doorgegeven aan contractuele partners van Amazon en autoriteiten. De gegevens
worden doorgegeven aan de VS en daar geëvalueerd.
(3) Wij plaatsen deze cookies alleen als u daarmee instemt. Daarom is de grondslag waarop wij
ons voor deze verwerking baseren uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG.
U kunt de installatie van de Amazon Partner Program-cookies op verschillende manieren
voorkomen: a) door het gebruik van deze cookies te weigeren, b) door uw browsersoftware
dienovereenkomstig in te stellen, waarbij met name de weigering van cookies van derden
ertoe leidt dat u geen advertenties van derden ontvangt; c) door gepersonaliseerde
advertenties op Amazon te deactiveren via de link http://www.amazon.de/gp/dra/info; d)
door gepersonaliseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de
zelfreguleringscampagne "About Ads" te deactiveren via de link
http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instellingen worden verwijderd wanneer u
uw cookies verwijdert. Wij wijzen erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit
aanbod volledig kunt gebruiken.
(4) Verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking
ervan, alsmede verdere informatie over uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om
uw privacy te beschermen, kunt u verkrijgen van: Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe
S.à.r. l. en Amazon Media EU S.à.r. l., alle drie gevestigd 5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; e-
mail: ad-feedback@amazon.de.

§ 10 Integratie van YouTube-video's

(1) Wij hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die worden opgeslagen op
http://www.YouTube.com en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld.
(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de desbetreffende
subpagina van onze website hebt bezocht indien u hebt ingestemd met het gebruik van deze
cookies. Bovendien worden de onder § 3 van deze verklaring genoemde gegevens
doorgegeven aan YouTube. Dit gebeurt ongeacht of u ingelogd bent met een YouTube
gebruikersaccount of dat een dergelijk account niet bestaat. Als u bij YouTube bent ingelogd,
worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens
aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u uitloggen voordat u de knop activeert, of
u kunt het gebruik van cookies afwijzen. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen
en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het ontwerpen van zijn website in
overeenstemming met de wettelijke vereisten. Een dergelijke evaluatie wordt met name
uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om gepersonaliseerde reclame te
maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten
op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze
gebruikersprofielen en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.
Tevens kunt u het gebruik van cookies weigeren.
(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking
ervan door YouTube vindt u in de privacyverklaring van YouTube. Daar vindt u ook verdere
informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: [insert
link]. YouTube verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS.

§ 11 Integratie van Vimeo-video's

(1) De bovenstaande informatie in § 10 gelden ook voor video's die wij insluiten van het platform
"Vimeo" van de aanbieder Vimeo Inc555 West 18th Street New York, New York 10011, USA.
Wij gebruiken alleen Vimeo cookies als u daarvoor toestemming geeft.(2) Wanneer u de pagina's van onze website bezoekt die van een dergelijke plugin zijn voorzien -
bijvoorbeeld onze mediabibliotheek - wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand
gebracht en wordt de plugin weergegeven. Deze geeft aan de Vimeo-server door welke van
onze website pagina's u heeft bezocht. Als u als Vimeo-lid bent ingelogd, koppelt Vimeo deze
informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de plugin gebruikt, zoals door
het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook aan uw
gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw
Vimeo-gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt, het gebruik van cookies te
weigeren en/of de bijbehorende cookies van Vimeo te verwijderen.
(3) Meer details zijn te vinden in de privacyverklaring van Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

§ 12 Gebruik van oneTrust

Op onze internetpagina's worden cookies gebruikt.
Alle cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van onze website worden als zodanig
aangegeven in de consent manager.
Cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn, worden alleen gebruikt als u daarvoor toestemming heeft
gegeven. U kunt uw toestemming geven of weigeren in de cookietoestemmingstool op onze website.
U hebt de mogelijkheid het plaatsen van cookies te voorkomen door in uw browser de daarvoor
geëigende instellingen te kiezen. Het gebruik van onze website kan dan echter slechts beperkt mogelijk
zijn. Cookies installeren of starten geen programma's of andere toepassingen op uw computer.
Op deze website wordt de cookietoestemmingstool Cookie Pro van OneTrust gebruikt om uw
toestemming voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat te verkrijgen en te
documenteren. De leverancier van deze technologie is OneTrust Technology Limited, 82 St John
St,Farringdon, London EC1M 4JN, United Kingdom (UK)Website: www.cookiepro.com met wie wij een
overeenkomst voor orderverwerking hebben gesloten.
Wanneer u op onze website komt, worden de volgende persoonsgegevens aan CookiePro
doorgegeven:
Uw toestemming(en) of intrekking van toestemming(en).
Uw IP-adres
Informatie over uw browser
Informatie over uw eindapparaat
Tijdstip van uw bezoek aan de website
Daarnaast slaat CookiePro een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming(en) of de
intrekking daarvan aan u toe te wijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat
u ons verzoekt deze te verwijderen, de CookiePro-cookie zelf verwijdert of het doel voor het opslaan
van de gegevens niet meer van toepassing is. Wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

§ 13 Facebook Pixel

Wij gebruiken Facebook Pixel op onze website. Deze tool laadt verschillende functies waarmee de
Facebook-dienst uw activiteiten als gebruiker van onze website kan volgen wanneer u onze website
hebt bezocht via de FacebookAds-functie. Wij gebruiken deze tool alleen als u daarmee instemt.

Facebook Pixel slaat uw activiteiten op onze website op in een of meer cookies, waardoor Facebook
uw gegevens als gebruiker van onze homepage (klantgegevens zoals IP-adres, gebruikers-ID) kan
matchen met de gegevens van uw Facebook-account. Deze gegevens worden vervolgens door
Facebook gewist. Voor ons zijn de gegevens geanonimiseerd en niet zichtbaar. Ze worden alleen
gebruikt voor functies zoals reclame. Als u zelf Facebook gebruikt en ingelogd bent, wordt uw bezoek
aan onze website automatisch aan uw Facebook-account toegewezen.
Facebook verwerkt uw gegevens onder andere ook in de VS. Een doorgifte van gegevens naar de VS
en toegang door Amerikaanse autoriteiten tot de door Facebook opgeslagen gegevens kan niet
worden uitgesloten. De VS worden momenteel vanuit het oogpunt van gegevensbescherming als een
onveilig derde land beschouwd. U hebt er niet dezelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk
geen rechtsmiddelen tegen toegang door autoriteiten.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de cookie-instellingen via het schildje rechtsonder
door daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde
verwerking blijft tot de herroeping onaangetast.
U kunt het opslaan van cookies ook van meet af aan voorkomen door uw browsersoftware
dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd,
kunnen de functies op deze en andere websites echter worden beperkt.
De voorwaarden voor gegevensverwerking van Facebook zijn te vinden op
https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.
Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Facebook, raden wij u aan de privacyverklaring van
het bedrijf zelf te lezen op https://www.facebook.com/privacy.

 

Begin van de pagina