Wij leveren gratis vanaf € 35,00

Winkelwagen

HERROEPINGSBELEID

1. Herroepingsrecht

1.1. U heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling zonder
opgave van redenen de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van
een product te herroepen. Als gevolg daarvan wordt de overeenkomst
ontbonden.


1.2. U heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot onder meer de volgende
pro-ducten:
a. Producten die speciaal voor u gemaakt of samengesteld zijn;
b. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
c. Verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

1.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:
Alcina Cosmetic Nederland B.V.
Industrieweg 1
4181 CA Waardenburg
info@alcina.nl
via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of per e-mail) op de
hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt
hiervoor gebruik maken het modelformulier voor herroeping, maar u bent hier
niet toe verplicht.


1.4. U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door dit formulier op onze
website in te vullen en op te sturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik
maakt, zullen wij u on-verwijld een ontvangstbevestiging van uw herroeping
sturen.


1.5. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling dat u de
over-eenkomst herroept te verzenden voordat de termijn van 14 dagen is
verstreken.


1.6. Nadat wij uw besluit met betrekking tot de te herroepen producten
ontvangen, ontvangt u onverwijld een ontvangstbevestiging.


2. Terugzending producten


2.1. Als u de overeenkomst herroept, bent u verplicht de door u bestelde producten
aan ons terug te sturen. U doet dit zo spoedig mogelijk, maar niet later dan 14
dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons
heeft meege-deeld.

2.2. U dient de producten terug te sturen met alle geleverde toebehoren, indien
redelij-kerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking.


2.3. De kosten voor het terugzenden van de producten komen voor uw rekening.


2.4. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die
het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om
de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

3. Terugbetaling


3.1. Nadat wij de door u bestelde producten retour hebben ontvangen, ontvangt
u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan voor uw bestelling,
inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als
gevolg van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons
aangeboden goedkoopste standaard levering) onverwijld van ons terug.


3.3. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een ander
betaalmiddel heeft in-gestemd

Download  Herroepingsbeleid.pdf

Download  Muster Herroeping.pdf

Begin van de pagina