Wij leveren gratis vanaf € 35,00

Winkelwagen

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsbereik
Deze Algemene Voorwaarden (hierna "voorwaarden" genoemd) van Dr. Kurt Wolff GmbH &
Co. KG (hierna: Dr. Wolff/wij/ons) zijn van toepassing op alle aanbiedingen op onze Nederlandse
website en op al uw bestellingen in onze shop ("Shop") die een afleveradres in Nederland
hebben. De op het moment van uw bestelling geldende versie van deze voorwaarden zijn van
toepassing.
U kunt de voorwaarden downloaden, afdrukken of opslaan als Pdf-bestand.
Van onderstaande voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien zij
door ons schriftelijk zijn bevestigd.


§ 2 Dr. Wolff
Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Adres:
Johanneswerkstraße 34, 36
33611 Bielefeld
HRA 11533
Duitsland
Dr. Wolff is de aanbieder van de Shop die gericht is op het verkopen van producten aan
consumenten.


§ 3 Taal
De taal voor het sluiten van een overeenkomst met ons is uitsluitend Nederlands. Vertalingen
van deze voorwaarden en de informatie in de Shop zijn slechts ter informatie. In geval van
afwijkingen tussen de verschillende taalversies, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
Kennelijke vergissingen in het aanbod van Dr. Wolff binden Dr. Wolff niet.


§ 4 Bestelprocedure en het aangaan van een overeenkomst
Als onderdeel van het bestelproces plaatst u eerst de gewenste goederen in uw winkelmandje.
U kunt te allen tijde het gewenste aantal artikelen wijzigen of de artikelen verwijderen.

Als u goederen in het winkelmandje heeft geplaatst, komt u door op de knoppen "Volgende stap" te klikken op een pagina waar u uw gegevens kunt invoeren en vervolgens de betaalmethode
kunt selecteren. Tot slot opent een overzichtspagina waar u uw gegevens kunt controleren.
U kunt uw invoerfouten (bijv. met betrekking tot de betaalwijze, uw gegevens of het
gewenste aantal artikelen) corrigeren door in het betreffende veld op "Bewerken" te klikken.
Als u het bestelproces volledig wilt afbreken, kunt u uw browser sluiten. Anders wordt uw
verklaring na het klikken op de bevestigingsknop "accepteer de Algemene Voorwaarden"
en "Bestelling met betalingsverplichting" bindend overeenkomstig deze clausule van deze
Algemene Voorwaarden.
Alle aanbiedingen in de Shop zijn vrijblijvend (een zogenaamde uitnodiging tot bestellen).

Door te klikken op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" doet u een bindend aanbod
aan Dr. Wolff voor koop van de artikelen in uw winkelwagen. Wij bevestigen de ontvangst van
uw bestelling onmiddellijk per e-mail, waarna een overeenkomst tot stand komt.


§ 5 Prijzen
De prijzen vermeld op het ogenblik van de bestelling zijn van toepassing. De vermelde
prijzen zijn definitieve prijzen, inclusief de toepasselijke BTW.


§ 6 Opslaan van de overeenkomst
De contractuele bepalingen met de details over de door u bestelde goederen en/of
afgenomen diensten inclusief deze voorwaarden en ons herroepingsbeleid worden u per e-
mail toegezonden bij de bevestiging van uw bestelling. Wij slaan de contractuele bepalingen
niet op.


§ 7 Registratie
U kunt in de Shop producten bestellen als gast of als geregistreerde gebruiker. Als
geregistreerde gebruiker hoeft u niet telkens uw persoonlijke gegevens te verstrekken, maar
kunt u voor of tijdens een bestelling inloggen op uw klantenaccount met uw e-mailadres en
uw wachtwoord. Registratie alleen houdt geen aankoopverplichting in met betrekking tot
de door ons aangeboden producten. Meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens
verwerken als u een geregistreerde gebruiker bent, vindt u in onze privacyverklaring.


§ 8 Levering
(1) Wij leveren uw bestelling binnen Nederland.
(2) De verzendkosten voor uw bestelling vindt u op de betreffende productpagina, in uw
winkelwagen en hier. Vanaf een bestelwaarde van € 35,00 hoeft u geen verzendkosten te
betalen.
(3) Standaardleveringen vinden plaats op het in uw bestelling vermelde leveringsadres.
(4) Voordat u een bestelling plaatst, wordt u op de betreffende productpagina en hier
geïnformeerd over de geschatte levertijd binnen Nederland


§ 9 Betaling
(1) Wij bieden de volgende betaa lmethoden aan voor
de betaling van
uw bestelling: creditcard, PayPal, iDeal en Klarna. In het kader van een betaling via
Klarna kunt u kiezen voor de optie betaal later.
(2) Uw bestelling wordt zo snel mogelijk klaargemaakt voor verzending. U heeft
gekozen voor betaling via bankoverschrijving en u niet binnen 14 dagen na het plaatsen
van uw bestelling betaalt, wordt uw bestelling automatisch.

§ 10 Vouchers/Coupons
(1) Promotionele vouchers zijn vouchers/kortingscodes die in het kader van een
marketingactie worden uitgegeven en een beperkte geldigheid hebben. Onze
voorwaarden met betrekking tot vouchers zijn van toepassing en gaan voor deze
voorwaarden.
(2) Vouchers kunnen eenmalig worden ingewisseld door de promotiecode in te voeren
tijdens het bestelproces. Per bestelling kan één promotiecode worden ingewisseld. Het
is niet mogelijk om meerdere vouchers met elkaar te combineren.
(3) Het is niet mogelijk om na voltooiing van de bestelling nog een kortingsvoucher in te
wisselen.
(4) De waarde van de bestelling moet ten minste gelijk zijn aan de korting van de voucher.
(5) De korting die de voucher verleend, is niet in geld uit te betalen. Uw voucher
wordt niet terugbetaald indien de goederen geheel of gedeeltelijk worden teruggezonden.
(6) Een overdracht van de voucher aan derden is uitgesloten. Dr. Wolff
aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of onleesbaarheid van de
waardebon.


§ 11 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde goederen blijven eigendom van Dr. Wolff tot volledige betaling heeft
plaatsgevonden.


§ 12 Conformiteit
Voor zover de in onze Shop gekochte en aan u geleverde producten gebreken vertonen, heeft
u het wettelijke recht om (i) aflevering van het ontbrekende te eisen, (ii) herstel van de
afgeleverde zaak te eisen, mits Dr. Wolff hier redelijkerwijs aan kan voldoen, of (iii)
vervanging van de afgeleverde producten te eisen, tenzij de afwijking van het
overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen.


§ 13 Beperking van aansprakelijkheid
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de voor het contract typische, voorzienbare schade,
tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of indien er sprake is van non-conformiteit van
de geleverde producten die niet aan u is toe te rekenen. Hetzelfde geldt voor
nalatigheid door onze plaatsvervangers.
De bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van letsel aan leven,
lichaam of gezondheid. De aansprakelijkheid op grond van de wettelijke
bepalingen inzake productaansprakelijkheid blijft onaangetast.


§ 14 Privacy
U vindt onze privacyverklaring hier.

§ 15 Herroepingsbeleid
U heeft het recht om uw overeenkomst met ons te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst
van uw bestelling. U kunt de overeenkomst herroepen door een e-mail te
sturen naar klantenservice@alcina.nl of ons te bellen op +314 1865 2425. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar ons herroepingsbeleid, deze is hier beschikbaar.


§ 16 Geschillenbeslechting
Alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van onze Shop worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland.
Daarnaast biedt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR),
dat hier kan worden geraadpleegd: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dr. Wolff is niet verplicht of bereid deel te nemen aan een
geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


§ 17 Toepasselijk recht
Nederlands recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens koopverdrag, indien
(a) u uw reguliere verblijfplaats in Nederland heeft, of
(b) uw reguliere verblijfplaats zich bevindt in een land dat geen lid is van de
Europese Unie.
Indien u uw reguliere verblijfplaats in een lidstaat van de Europese Unie heeft, is ook
het Nederlandse recht van toepassing, onverminderd de dwingendrechtelijke bepalingen
van het land reguliere waar u uw gewone verblijfplaats heeft.


§ 18 wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Dr. Wolff behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Voor
zover wettelijk vereist zal Dr. Wolff u van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.

Download  AGB NL.pdf

Begin van de pagina